Site Loader

4 ข้อควรรู้ก่อนจะทำงานเป็น “การเงิน”

                 ปัจจุบันตำแหน่งบัญชี หรือ ตำแหน่งการเงินของบริษัทต่าง ๆ นั้นมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากว่าทุก ๆ บริษัทนั้นต้องการผู้ที่คอยดูแลบัญชี และ…

5 ข้อแนะนำ สำหรับบริษัทที่ต้องการประกาศรับสมัครงานอย่างมืออาชีพ

การประกาศรับสมัครงานคืองานอย่างหนึ่ง บริษัทที่กำลังหาพนักงานควรให้ความสำคัญ และมองว่าการประกาศรับสมัครงานถือเป็นงานสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ต้องตั้งใจทำให้สำเร็จ ต้องมีการวางแผนงานและกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครงานให้ชัดเจน ว่าต้องการคนแบบไหน มีลักษณะการทำงานอย่างไร เพราะการได้รับพนักงานเก่ง ๆ ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท…