สูตรเร่งโต ด้วยอาหารปลาคาร์พ Saiteki extreme growth ดีอย่างไร?

ปัญหาที่พบมากของการเลี้ยงปลาและผู้เลี้ยงส่วนใหญ่กังวลเป็นอย่างมากเลย คือ สุขภาพของปลาและขนาดรูปร่าง โครงสร้างของตัวปลาที่มีขนาดไม่พอดี เล็กจนเกินไป หรือมีรูปทรงผิดแปลกไปจากปกติ นั่นอาจเป็นเพราะปลาไม่ได้รับสารอาหารที่จำเป็นเพียงพอ การให้อาหารปลาที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญมากและควรคำนึงถึงสารอาหารที่ปลาควรได้รับในแต่ละวันด้วย โดยเฉพาะปลาที่มีลักษณะตัวโต อย่างเช่นปลาคาร์พด้วยแล้ว…