ข้อควรต้องระวัง เคมีภัณฑ์ ?

                ในปัจจุบันตัวเรานั้นมีการใกล้ชิดกับ เคมีภัณฑ์ เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน ห้องน้ำ หรือ แม้แต่ห้องนอนของเรา แต่ทุกท่านรู้หรือไม่ครับ ว่า…