5 ข้อแนะนำ สำหรับบริษัทที่ต้องการประกาศรับสมัครงานอย่างมืออาชีพ

การประกาศรับสมัครงานคืองานอย่างหนึ่ง บริษัทที่กำลังหาพนักงานควรให้ความสำคัญ และมองว่าการประกาศรับสมัครงานถือเป็นงานสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ต้องตั้งใจทำให้สำเร็จ ต้องมีการวางแผนงานและกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครงานให้ชัดเจน ว่าต้องการคนแบบไหน มีลักษณะการทำงานอย่างไร เพราะการได้รับพนักงานเก่ง ๆ ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท…