Site Loader
ทำประกันภัยรถยนต์

บางท่านอาจจะยังคง งง และสับสนว่า การ ทำประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3 และ ประกันภัยรถยนต์ 3+ นั้นมีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไร ทำไมต้องอันนึงมีบวก อีกอันนึงไม่มี แต่เป็นชั้น 3 เหมือนกัน บทความนี้มีคำตอบมาให้แล้วค่ะ ว่าแล้วก็อย่าเสียเวลา รีบเลื่อนลงไปดูกันเลย

ความเหมือน และความแตกต่างระหว่างประกันภัยรถยนต์ 3 และ ประกันภัยรถยนต์ 3+

ความเหมือน และความแตกต่างระหว่างประกันภัยรถยนต์ 3 และ ประกันภัยรถยนต์ 3+ นั้นแทบจะไม่แตกต่างกันเลย เพราะความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ 3+ นั้นเหมือนกับประกันภัยรถยนต์ 3 ทุกประการ ซึ่งประกันภัยรถยนต์ 3 นี้จะให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดเฉพาะของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น โดยลักษณะการใช้รถยนต์จะจำกัดเฉพาะใช้เป็นรถส่วนบุคคลไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครอง ดังนี้ 

  • ประกันภัยรถยนต์ 3 จะคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย
  • ประกันภัยรถยนต์ 3 จะคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ประกันภัยรถยนต์ 3 จะความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่

โดยประกันภัยรถยนต์ 3+ มีการเพิ่มความคุ้มครองรถคันเอาประกันเข้ามานั่นเอง แต่ประกันภัยรถยนต์ 3+ จะให้ความคุ้มครองรถคันเอาประกันในจำนวนวงเงินที่จำกัด และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต้องเป็นกรณีรถชนรถเท่านั้นนะคะ

ประกันภัยรถยนต์ 3+ เหมาะกับใครบ้าง ?

ประกันภัยรถยนต์ 3+ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถยนต์น้อย หรือมีความเชี่ยวชาญในการขับขี่มากพอสมควร เพราะจะไม่คุ้มครองในกรณีที่เป็นอุบัติเหตุกับสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่รถยนต์  อาทิ ประตูบ้าน แท่งปูน ต้นไม้เอยอะไรเลย เป็นต้น ทำให้คุณต้องเสียเงินค่าซ่อมเล็กๆ น้อยๆ เองโดยใช่เหตุ อีกสิ่งหนึ่งคือ การทำประกันภัยรถยนต์ 3+ ไม่มีความคุ้มครองการรถคว่ำและไฟไหม้ ดังนั้น หากไม่ใช่ผู้ที่มีประสบการณ์การขับขี่รถยนต์มาอย่างยาวนานก็จะถือว่ามีความเสี่ยงในการเกิดเหตุได้ จึงไม่เหมาะกับผู้ที่มีชั่วโมงการขับรถน้อยนั่นเองค่ะ

Franklin Bishop